ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Μια από τις δραστηριότητες της GReBIZ είναι η ανάπτυξη δικτύων.

Ο Δαίδαλος είναι ένα Δίκτυο που περιλαμβάνει την GReACTIV αλλά είναι πολύ ευρύτερο. Σκοπός του είναι η αλληλοϋποστήριξη σε επαγγελματικά και άλλα ζητήματα. Αρχικά ξεκίνησε σε επαγγελματικά μόνο θέματα. Εξακολουθούν να είναι τα βασικά σημεία υποστήριξης αλλά δευτερευόντως έγινε επέκταση και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Δεν υπάρχει καμία χρέωση και καμία υποχρέωση για την συμμετοχή στον Δαίδαλο.

Όπως και η GReACTIV, ο Δαίδαλος είναι πολιτικά ουδέτερος. 

 

Συνέχεια

Για να συνεχίσετε χρειάζεται να γνωρίζετε τον κωδικό (συνθηματικό)

 GReBIZ  ♦  GReCOM  ♦  Nastazia Agency  ♦  Nea Arche  ♦  DEKA  ♦  Pragmatika  ♦  Yachts  ♦  TV Radio  ♦  Photos  ♦  Web Books  ♦  Fifth Way  ♦  Globalization